Dokonano wyboru wykonawcy usługi szkoleniowej w ramach modułu IX- Marketing

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zakończyliśmy procedurę wyboru wykonawcy szkoleń w zakresie „Marketing" dla uczestniczek projektu "Start dla innowacyjnych firm II".

Zamawiający, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, otrzymała 3 oferty.

Oferenci zostali ocenieni pod kątem kryteriów, które wymieniono w treści ww. zapytania ofertowego.

Zamawiający analizując oferty oraz uwzględniając kryteria zawarte w zapytaniu, mając

na względzie kryterium cenowe wybrał ofertę złożoną przez Panią Alicję Bień .

Serdecznie gratulujemy.

Dziękujemy za udział w procedurze zapytania ofertowego.

< wróć do listy aktualności