I edycja projektu już za nami. Czas na podsumowanie!

W szkoleniach i spotkaniach z doradcami indywidualnymi wzięło udział 87 osób. W sumie odbyło się 216h szkoleń, eksperci przeprowadzili 174h doradztwa podstawowego a 21 osób objęliśmy dodatkowym wsparciem - 25h doradztwa zaawansowanego. W ramach projektu wykonano 4 badania marketingowe dla wybranych uczestników/czek.

Wyniki ankiet ewaluacyjnych wskazują, że udział w projekcie przyczynił się do wzrostu wiedzy i kompetencji na temat założenia i prowadzenia firmy spin off/out. Spójrzmy na poniższe wyniki testów wiedzy.

Przyrost wiedzy kobiet i mężczyzn po szkoleniach

Opracowanie własne

Wyniki testów pokazują, że u ponad 90% osób (zarówno kobiet i mężczyzn) szkolenia doprowadziły do wzrostu średnio o ponad 100% umiejętności i wiedzy na temat prowadzenia własnej firmy. Przyrost wiedzy w modułach I, III,VIII i IX przyczynił się również do ponad 90% podniesienia (zarówno kobiet i mężczyzn) umiejętności interpersonalnych. Wyniki dodatkowych ankiet samooceny pokazały także, że u wszystkich osób biorących udział w projekcie nastąpił wzrost umiejętności przedsiębiorczych i menadżerskich.

Przyrost umiejętności przedsiębiorczych i menadżerskich.

Opracowanie własne

Doradztwo indywidualne też okazało się skuteczne!

Uczestncy/czki projektu uznali/ły porady eksperckie za bardzo przydatne. W ich ocenie również przyczyniły się one się do wzrostu wiedzy i kompetencji. W ocenie Uczestniczek, w 10 stopniowej skali,  średnio o 8,5 a w ocenie Uczestników średnio o 9.

21 osób, które odbyły dodatkowe 25h, usługa doradztwa zaawansowanego w sposób istotny przybliżyła do założenia własnej firmy. W skali 1-10, średnia ocena w tym obszarze zarówno u kobiet i mężczyzn osiągnęła wartość 8,43.

Wybraliśmy 4 osoby, dla których wykonano badania marketingowe. Miały one za zadania pomóc Uczestnikom/czkom w prawidłowym opracowaniu strategii rozwoju firmy. Przeprowadzone badania dotyczyły czterech tematów: usług edukacyjnych, platformy internetowej wspomagającej ewaluację szkoleń, rynku usług w obszarze neuromarketingu oraz rynku wiatrakowców w Polsce.

Dzięki projektowi nasi Uczestnicy/czki wiedzą jak skutecznie zarządzać i rozwijać firmę, aby osiągnąć sukces. Dowiedzieli się na czym polega przedsiębiorczość akademicka typu spin off/out i dzięki udziałowi w szkoleniach i doradztwu są przygotowani do założenia i prowadzenia firm typu spin off/out.


 

W tym miejscu zamieścimy przykłady firm,

które powstały w ramach I edycji projektu.

 

ECU Test Sp. z o.o. czyli nasz uczestnik pozyskuje fundusz kapitału zalążkowego


Założycielem firmy ECU Test Sp. z o.o. jest Filip Jankun - inżynier systemów wbudowanych. Posiada kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów z branży high-tech tj. robotyki mobilnej czy transportu elektrycznego. Doświadczenie zdobywane w kraju i za granicą z takimi klientami jak SOLARIS, Swatch Group, VW, PIAP i inni.

Przedmiot działalności firmy ECU Test Sp. z o.o nie jest łatwy to przedstawienia osobie, która nie jest fachowcem w branży. Dotyczy on bowiem rozwiązań z dziedziny testowania elektronicznych systemów wbudowanych, które symulują warunki rzeczywistej pracy urządzeń w celu testowania poprawności ich działania (np. pracy dźwigu, maszyny transportowej, robota). Czas wprowadzania na rynek nowych produktów ulega ciągłemu skracaniu, a w konsekwencji, coraz więcej procesów należy realizować równolegle - do testowania przystępuje się jeszcze przed stworzeniem prototypu. Dzięki testom w środowisku wirtualnym prototyp jest dużo bardziej niezawodny, co w konsekwencji istotnie skraca cały cykl od pomysłu do produktu gotowego na komercjalizację.

Finalnym produktem firmy ECU Test będzie zestaw sprzętu i oprogramowania, dzięki któremu użytkownik będzie w stanie sam stworzyć środowisko wirtualne i testować swoje rozwiązania. Od strony sprzętowej system będzie składał się z jednostki głównej i kart rozszerzeń. W pierwszym etapie zostanie opracowanych 10 kart rozszerzeń, które dadzą dodatkowe możliwości np. symulacje temperatur, silników, protokołów komunikacyjnych i innych interakcji z testowanym układem.

Oferowanym przez ECU Test Sp. z o.o. system sprzętowo-programowy ułatwia pracę inżynierów na każdym etapie opracowania projektu:

 

Źródło: www.ecutest.pl

Pan Filip Jankun potwierdza, że przekazanie inwestorom pomysłu na biznes i przekonanie ich do modelu biznesowego nie było proste. Jak sam wspomina, w ramach doradztwa zaawansowanego spędził z doradcą wiele godzin na dyskusjach dotyczących funkcjonalności produktu, jego zastosowań, korzyści dla ostatecznych klientów itd. Dzięki tym rozmowom, pan Filip dopracował koncepcję, a finalnie powstały dokumenty zgłoszeniowe do 3-ech funduszy kapitału zalążkowego.

Ostatecznie, w przedsięwzięcie zdecydował się zainwestować fundusz INQUBE, który objął 10% udziałów, zapewniając finansowanie w pierwszym okresie działania firmy. Jak tylko produkt będzie gotowy i będzie potrzebna kolejna transza na sfinansowanie działań marketingowych, fundusz dokapitalizuje firmę obejmując kolejne udziały.

Co przekonało fundusz do zainwestowania w pomysł Pana Filipa?
Po pierwsze stosunkowo zaawansowana koncepcja innowacyjnego systemu, poparta jego wiedzą i doświadczeniem. Pan Filip zaoferował funduszowi nie tylko pomysł ale również potencjał realizacyjny w postaci siebie i dwóch inżynierów, którzy z nim współpracują. Pokazał więc inwestorowi, że wierzy w ten projekt bo chce zaangażować swoje zasoby w jego rozwój.

Po drugie, umiejętność pokazania stosunkowo trudnego tematu w sposób prosty i przejrzysty, tak aby również inwestor, mógł w sposób obiektywny i rzetelny ocenić ryzyko i potencjalny zwrot z inwestycji.

Tę pierwszą przewagę Pan Filip miał dzięki dotychczasowej karierze zawodowej i motywacji do założenia firmy. Ta druga została dopracowana w ramach doradztwa zaawansowanego w ramach projektu Start dla innowacyjnych firm II.

Teraz pozostaje trzymać kciuki za Pana Filipa i jego firmę!

Pokażemy Wam również inne firmy,

które powstały dzięki wsparciu EFS, w tym firmy typu spin-off/spin-out.

 

* Zofia Konarska. W ramach jednego z naszych projektów założyła agencję reklamową, która dzielnie się rozwija, zdobywa nowych klientów i angażuje się w coraz większe projekty. Zachęcamy do lektury artykułu nt. roli designu w firmie, w którym p. Zofia Konarska dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem. Artykuł dostępny jest w zakładce "Do pobrania".

Firmy założone dzięki wsparciu projektów POKL

realizowanych przez WSFiZ