Najszęściej zadawane pytania:

  1. Co to jest firma typu spin-off?

    Nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej albo studenta bądź absolwenta Uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii. Przedsiębiorstwo spin-off jest zwykle niezależne osobowo i kapitałowo od swojej Uczelni jednak często z nią współpracuje na zasadach rynkowych.

  2. Co to jest firma typu spin-out?

    Nowe przedsiębiorstwo, które zostało założone przez co najmniej jednego pracownika instytucji naukowej lub badawczej albo studenta bądź absolwenta Uczelni oraz Uczelnię lub jednostkę organizacyjną Uczelni powołaną do komercjalizacji dóbr intelektualnych Uczelni w celu komercjalizacji innowacyjnych pomysłów (wiedzy) lub technologii. Przedsiębiorstwo spin-out jest zwykle powiązane osobowo i kapitałowo z Uczelnią, co w konsekwencji oznacza bliską współpracę obu stron.

  3. Kogo nazywamy Aniołem Biznesu?

    Anioł Biznesu to prywatny inwestor, który dysponując odpowiednim doświadczeniem oraz kapitałem, angażuje się finansowo w nowe przedsięwzięcia biznesowe, najczęściej o charakterze innowacyjnym.  Oprócz kapitału, przekazuje swoją wiedzę i doświadczenie. W zamian otrzymuje część udziałów przedsiębiorstwa.