W czasie zaplanowanych szkoleń nauczymy Cię jak założyć i poprowadzić własną firmę.

Zaplanowaliśmy 9 modułów szkoleniowych, z których wybierzesz 3 najbardziej odpowiadające Twoim potrzebom:


I.  Innowacyjność i twórcze myślenie - czyli wszystko o opracowywaniu koncepcji biznesowych. [30 listopada- 2 grudnia 2013 r. ]


II. Prawno-organizacyjne aspekty zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej - czyli 360 stopni wokół form prawnych przedsiębiorstw, rejestracji firmy, itp. [14 grudnia - 16 grudnia 2013 r. ]


III.  Marketing - czyli o odkrywaniu tajemnic marketingu mix, e-marketingu, wprowadzania nowego produktu lub usługi na rynek, badań marketingowych, reklamy, Public Relations i wiele, wiele więcej. [11 stycznia - 13 stycznia 2014 r. ]


IV.  Finanse - czyli wiesz wszystko, co niezbędne o księgowości, podatkach, ubezpieczeniach, zarządzaniu płynnością, kapitale obrotowym, zapasach i wszystkim, co z finansami związane. [18 stycznia - 20 stycznia 2014 r. ]


V.  Źródła finansowania biznesu - po tym szkoleniu wiedza o kredytach, leasingu, venture/seed capital, funduszach UE przestanie być wiedzą tajemną. [8 lutego - 10 lutego 2014 r. ]


VI. Biznes plan - czyli od A do Z o przygotowaniu dobrego biznesu planu, modelach biznesu i analizach: marketingowej, technicznej, prawnej, finansowej, ryzyka i innych. [22 lutego - 24 lutego 2014 r. ]


VII.  Działalność w Internecie - wiedza z zakresu zawierania umów przez Internet, praw konsumenta w sieci, ochrony praw własności intelektualnej i wszystkiego, co z biznesowymi działaniami w sieci powiązane opanujesz do perfekcji. [8 marca - 10 marca 2014 r.]


VIII.  Kobieta w biznesie - szkolenie interpersonalne dla kobiet przedsiębiorczych i tych, które planują takimi się stać, czyli jak poczuć się pewnie w twardym świecie biznesu. [5 kwietnia - 7 kwietnia 2014 r. ]


IX.  Temat na żądanie - sami zaproponujecie dodatkowy temat, dostosowany do Waszych potrzeb. Wy zaproponujecie, my realizujemy! w I edycji Uczestnicy/czki w ankiecie internetowej wybrali następujące tematy: Innowacyjność i twórcze myślenie; Badanie rynku i konkurencji; Marketing. [10 maja - 12 maja 2014 r. ]

W II edycji wybór Uczestników/czek padł na następujące tematy:

10 maja 2014 r.- "Kapitał na start i finanse Twojej firmy" - Finanse, księgowość, podatki, w tym prowadzenia księgowości przy rozliczeniu VAT, ubezpieczenia, zarządzanie płynnością, kredyty, leasing, venture/seed capital, fundusze UE;

11 maja 2014 r. - "Biznes plan" - przygotowania dobrego biznes planu, modeli biznesu i analizy: marketingowej, technicznej, prawnej, finansowej, ryzyka i inne;

12 maja 2014 r. - "Marketing"wszystko o  e-marketingu, efektywnej promocji biznesu w Internecie, marketingu mix, wprowadzania nowego produktu lub usługi na rynek, badań marketingowych, reklamy, Public Relations;


 

Uwaga! W przypadku wystąpienia poważnych problemów natury organizacyjnej i/lub technicznej, powodujących, że przeprowadzenie szkoleń okaże się niemożliwe lub znacząco utrudnione, Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu/ów szkoleń i poinformuje Uczestników/Uczestniczki za pośrednictwem strony internetowej Projektu niezwłocznie po zaistnieniu powyższej sytuacji.