LIDER PROJEKTU


Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie jest niepubliczną uczelnią akademicką utworzoną w maju 2001 r. Kształci na kierunkach humanistycznych, ekonomicznych i prawnych. Realizuje również projekty finansowane ze środków Unii Europejskiej. Jednostką odpowiedzialną za realizację projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej jest Dział Projektów Europejskich. 


Strona internetowa: www.vizja.pl


PARTNER PROJEKTU


Atfin Sp. z o.o. - Jesteśmy firmą konsultingową wspierającą przedsiębiorców i osoby rozpoczynające działalność gospodarczą w realizacji innowacyjnch przedsięwzięć. Pomagamy stworzyć strategię rozwoju, a następnie w oparciu o wyniki badań marketingowych, przygotować studium wykonalności lub biznes plan niezbędny do pozyskania finansowania. Specjalizujemy się również w pozyskiwaniu funduszy europejskich na projekty innowacyjne i uwzględniające prace badawczo-rozwojowe.


Angażujemy się również w nowe przedsięwzięcia biznesowe bazujące na nowatorskich pomysłach i innowacyjnych technologiach. Do współpracy poszukujemy ludzi z pasją, którzy chcą zrobić coś wyjątkowego, posiadają unikalną wiedzę, są specjalistami w swojej branży i pragną przekształcić swoją wiedzę oraz posiadaną własność intelektualną w sprawnie działający, zyskowny biznes. Jeśli więc posiadasz ciekawy pomysł, który może być skomercjalizowany, pomożemy Ci  w opracowaniu biznes planu, pozyskaniu finansowania oraz zaangażujemy się w zarządzanie całym przedsięwzięciem na etapie realizacji pomysłu.


Strona internetowa: www.atfin.pl