Zgłoszenia do 31 maja 2014 r.- zachęcamy do udziału wszystkie Kobiety Nauki

Do 31 maja 2014 r. można zgłaszać się do udziału w kolejnej edycji programu stypendialnego dla kobiet naukowców prowadzących badania w dziedzinie nauk o życiu.

W konkursie „Dla Kobiet i Nauki" realizowanym we współpracy między L'Oréal Polska, Polskim Komitetem ds. UNESCO oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego do zdobycia jest pięć rocznych stypendiów: dwa dla doktorantek i trzy dla habilitantek. MNiSW jest w tym roku po raz pierwszy oficjalnym partnerem konkursu. Wysokość stypendiów wynosi odpowiednio: 27.000 zł (w przypadku stypendiów doktoranckich) i 32.000 zł (dla stypendiów habilitacyjnych). Ponadto Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyzna każdej laureatce dodatkowe wyróżnienie - pokrycie kosztów wyjazdu na wybraną zagraniczną konferencję naukową odbywająca się w Europie.

http://www.nauka.gov.pl/komunikaty/rozpoczela-sie-14-edycja-konkursu-dla-kobiet-i-nauki.html

< wróć do listy aktualności