Dokonano wyboru wykonawcy usługi szkoleniowej w ramach modułu VI

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończyliśmy procedurę wyboru wykonawcy szkoleń w zakresie „Biznes plan" dla uczestników i uczestniczek projektu "Start dla innowacyjnych firm II".


Zamawiający, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, otrzymał 8 ofert.


Oferenci zostali ocenieni pod kątem kryteriów, które wymieniono w treści ww. zapytania ofertowego.


Zamawiający analizując ofertę oraz uwzględniając kryteria zawarte w zapytaniu, mając
na względzie kryterium cenowe wybrał ofertę złożoną przez Pana Sławomira Jarkę.

Serdecznie gratulujemy.
Dziękujemy za udział w procedurze zapytania ofertowego.

< wróć do listy aktualności