Dokonano wyboru wykonawcy usługi szkoleniowej w ramach modułu V

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończyliśmy procedurę wyboru wykonawcy szkoleń w zakresie „Źródła finansowania biznesu"  dla uczestników i uczestniczek projektu "Start dla innowacyjnych firm II".

Zamawiający, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, otrzymał 3 oferty.

Oferenci zostali ocenieni pod kątem kryteriów, które wymieniono w treści ww. zapytania ofertowego.

Zamawiający analizując ofertę oraz uwzględniając kryteria zawarte w zapytaniu, mając
na względzie kryterium cenowe wybrał ofertę złożoną przez Pana Łukasza Skawińskiego.

 

Serdecznie gratulujemy.
Dziękujemy za udział w procedurze zapytania ofertowego.

< wróć do listy aktualności