Dokonano wyboru wkonawcy szkoleń w ramach Modułu IV

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończyliśmy procedurę wyboru wykonawcy szkoleń w zakresie „Finanse"  dla uczestników i uczestniczek projektu "Start dla innowacyjnych firm II".

Zamawiający, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, otrzymał 7 ofert.

Oferenci zostali ocenieni pod kątem kryteriów, które wymieniono w treści ww. zapytania ofertowego.

Zamawiający analizując ofertę oraz uwzględniając kryteria zawarte w zapytaniu, mając
na względzie kryterium cenowe wybrał ofertę złożoną przez Pana Marcina Kamaszyn

 

Serdecznie gratulujemy.
Dziękujemy za udział w procedurze zapytania ofertowego.

< wróć do listy aktualności