Dokonano wyboru doradców zawodowych

Wyniki zapytania ofertowego na doradztwo indywidualne dla Uczestników i Uczestniczek  II edycji projektu z dn. 27.09.2013 r.

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończyliśmy procedurę wyboru doradców i doradczyń dla uczestników i uczestniczek projektu "Start dla innowacyjnych firm II".  Zamawiający Atfin Sp. z o. o., w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, otrzymał  8 ofert.

Oferenci zostali ocenieni pod kątem kryteriów, które wymieniono w treści ww. zapytania ofertowego.

W poszczególnych obszarach doradztwa najwyższe oceny dostali oferenci:

 

Marketing

Klaudia Tolman - pkt. 71,40

Zofia Konarska - pkt. 70,40

Natalia Wenelczyk - pkt. 87,00

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Ewa Fałkiewicz- pkt. 71,71

Biznesplan

Łukasz Skawiński - pkt.78,00

Konrad Szwedziński - pkt.76,40

Piotr Boliński - pkt.76,40

 

Prawo własności intelektualnej

Ewa Fałkiewicz- pkt. 71,71

 

Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego

Łukasz Skawiński - pkt.73,00

Konrad Szwedziński - pkt.76,40

Piotr Boliński - pkt.76,40

< wróć do listy aktualności