Zakończyliśmy procedurę wyboru wykonawcy badania marketingowego pt. „Platforma internetowa wspomagająca ewaluację szkoleń” dla uczestnika projektu „Start dla innowacyjnych firm II”.

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończyliśmy procedurę wyboru wykonawcy badania marketingowego pt. „Platforma internetowa wspomagająca ewaluację szkoleń" dla uczestnika projektu „Start dla innowacyjnych firm II". Zamawiający Atfin Sp. z o. o., w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, otrzymał  3 oferty.

Oferenci zostali ocenieni pod kątem kryteriów, które wymieniono w treści ww. zapytania ofertowego.

Wszystkie ofert zawierały kwotę przeprowadzenia badania marketingowego wyższą niż kwotą, jaką Zamawiający jest w stanie przeznaczyć na jego wykonanie. W związku z powyższym w dniu 04.06.2013 Zamawiający podjął negocjacje cenowe z Oferentem, który złożył ofertę o najniższej kwocie. W wyniku podjętych negocjacji Zamawiający przyjął do realizacji ofertę Pani Agnieszki Kostrzewy.

< wróć do listy aktualności