Zakończyliśmy procedurę wyboru wykonawcy badania marketingowego pt. „Usługi edukacyjne dotyczące kultury Chin z elementami języka” dla uczestniczki projektu „Start dla innowacyjnych firm II”.

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończyliśmy procedurę wyboru wykonawcy badania marketingowego pt. „Usługi edukacyjne dotyczące kultury Chin z elementami języka" dla uczestniczki projektu „Start dla innowacyjnych firm II" Zamawiający Atfin Sp. z o. o., w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, otrzymał  2 oferty.

Oferenci zostali ocenieni pod kątem kryteriów, które wymieniono w treści ww. zapytania ofertowego.

Najwięcej punktów uzyskała oferta Pani Katarzyny Muszyńskiej - 100 pkt. i została przyjęta do realizacji badania marketingowego.

< wróć do listy aktualności