Zakończyliśmy procedurę wyboru doradców i doradczyń dla uczestników i uczestniczek projektu ”Start dla innowacyjnych firm II”.

Szanowni Państwo,

informujemy, że zakończyliśmy procedurę wyboru doradców i doradczyń dla uczestników i uczestniczek projektu "Start dla innowacyjnych firm II". Zamawiający Atfin Sp. z o. o., w odpowiedzi na zapytanie ofertowe, otrzymał 38 ofert.

Oferenci zostali ocenieni pod kątem kryteriów, które wymieniono w treści ww. zapytania ofertowego.

W poszczególnych obszarach doradztwa najwyższe oceny dostali oferenci:

 

Marketing

Grzegorz Kierner - pkt. 76

Piotr Chmielewski - pkt. 57,30

Paweł Czyż- pkt. 71,58

Karolina Dobrowolska - pkt. 64,30

Bartosz Głodowski - pkt. 59,04

Katarzyna Muszyńska - pkt. 61,40

Agnieszka Wilkoszewska - pkt. 54,87

Maciej Sobczyk - pkt. 50,42

Małgorzata Świerczewska - pkt.57

Magdalena Kamieniecka - pkt.50,58

 

Prawne aspekty zakładania, prowadzenia działalności gospodarczej

Jarosław Greser - pkt.63,03

Patrycjusz Kosuń - pkt.51,40

Michał Święcicki - pkt. 61,21

Paweł Czyż- pkt. 71,58

Ewelina Pruszyńska - Bielawka- pkt. 58,90

Marta Wysocka - Fronczek- pkt.61

Piotr Grodzki - pkt. 70

Elżbieta Michalak - pkt.63,87

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

Iwona Chyrchel- pkt.56

Patrycjusz Kosuń- pkt.51,40

Wojciech Rustecki- pkt.52,25

Jolanta Sobczyk- pkt.54,40

Bartosz Głodowski- pkt.59,04

Aleksandra Głuszniewska- pkt.60

Anita Goździkowska- pkt.68,44

Alicja Rasmus- pkt.54

Grzegorz Kierner- pkt.69

Kamila Pawłowska- pkt.76,41

 

Biznesplan

Grzegorz Kierner - pkt. 76

Małgorzata Świerczewska- pkt. 57

Paweł Czyż- pkt. 71,58

Karolina Dobrowolska- pkt. 64,30

Wojciech Rustecki- pkt. 52,25

Michał Skłodowski- pkt. 63,30

Beata Stępnicka - Barczyk- pkt. 61

 

Prawo własności intelektualnej

Jarosław Greser - pkt.63,06

Michał Święcicki - pkt.61,21

Ewelina Pruszyńska - Bielawka- pkt. 57,35

Piotr Grodzki - pkt. 70

Marta Wysocka-Fronczek - pkt.61

 

Pozyskiwanie finansowania zewnętrznego

Grzegorz Kierner - pkt.76

Paweł Czyż - pkt. 71,58

Karolina Dobrowolska - pkt.64,30

Katarzyna Cupryś - pkt. 63,03

Wojciech Rusteck i - pkt.52,25

< wróć do listy aktualności