14-02-2013

Zapraszamy do składania ofert trenerów/ki, którzy/re posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu źródeł finansowania biznesu. Szczegóły poniżej.

Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w ramach rozeznania rynku zaprasza osoby fizyczne oraz osoby prowadzące działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia szkoleń do składania ofert na osobiste przeprowadzenie zajęć szkoleniowych z zakresu poszukiwania źródeł finansowania biznesu.

 

1. Wiadomości ogólne:

Rozeznanie rynku wśród trenerów/ek realizowane jest przez Wyższą Szkołę Finansów i Zarządzania w ramach projektu: „Start dla innowacyjnych firm II" na podstawie umowy nr UDA-POKL.08.02.01-14-114/10-01 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, priorytet VIII Regionalne Kadry Gospodarki. Działanie 8.2. Transfer Wiedzy. Poddziałanie 8.2.1 Wsparcie dla współpracy sfery nauki i przedsiębiorstw.

 

2. Projektodawca:
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, ul. Pawia 55, 01-030 Warszawa

 

3. Ogólny opis przedmiotu rozeznania:

 

Zapraszamy do składania ofert trenerów/ki, którzy/re posiadają wiedzę i doświadczenie z zakresu:

Źródła finansowania biznesu - wiedza o kredytach, leasingu, venture/seed capital, funduszach UE

 

W szkoleniach udział weźmie 30 Uczestników/czek projektu, każdego dnia szkoleniowego 10 osób. Szkolenia powinny być prowadzone przy użyciu metod aktywnych, wśród których powinny znaleźć się gry symulacyjne i ćwiczenia.

 

4. Szczegółowy opis przedmiotu rozeznania:

a)      Termin realizacji: 9,10,11.03.2013

b)      Miejsce realizacji: Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

c)       Ilość grup szkoleniowych: 3 grupy liczące po ok. 10 osób, łączna liczba Uczestników/czek 30 osób

 

5. Warunki realizacji zamówienia:
Do składania ofert zapraszamy osoby, które spełniają poniższe kryteria:

a)      Posiadają minimum dwuletnie doświadczenie zawodowe w wymienionym obszarze;

b)      Posiadają doświadczenie w pracy z osobami zakładającymi bądź zamierzającymi założyć własną działalność gospodarczą;

c)       Posiadają niezbędne przygotowanie (wykształcenie lub/i doświadczenie praktyczne) do prowadzenia szkoleń z powyższych tematów;

d)      Posiadają doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi;

e)      Są komunikatywne, elastyczne, dyspozycyjne;

 

 

6. Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie do 18 lutego 2013 r. oferty, tj.:

  1. CV zawierające klauzulę „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r Nr 101,poz.926 z póź. zmianami)"
  2. Propozycja wynagrodzenia (brutto) za przeprowadzenie szkolenia (z uwzględnieniem przygotowania ww. materiałów oraz pre i post testu wiedzy) w postaci stawki za godzinę pracy trenerskiej (60 min).
  3. Propozycja programu szkolenia zawierającego proponowane metody szkoleniowe

 

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt: Katarzyna Zwolak-Szwechowicz - innowacyjnefirmy@vizja.pl

 

 

Zastrzegamy sobie możliwość skontaktowania się z wybranymi trenerami/kami a także prawo do negocjacji warunków po wyborze oferty oraz rezygnacji z zamówienia bez podania przyczyny.


< wróć do listy aktualności